Parteneri

ADES (Coordonator)

ADES (Asociația de Dezvoltare Economico-Socială) din Curtea de Argeș, România, este o organizație non-profit care a devenit entitate juridică (ONG) în iunie 1995. Misiunea ADES este de a crea schimbări sociale și economice pozitive în comunitățile din toată România, într-o manieră profesională, etică și responsabilă.
Această misiune este realizată prin următoarele obiective: dezvoltarea abilităților profesionale și creșterea productivității muncii, sprijinirea dezvoltării și extinderii IMM-urilor, îmbunătățirea condițiilor sociale și economice în comunitățile locale.
Din 1995, ADES a dezvoltat și implementat cu succes peste 30 de proiecte finanțate de Uniunea Europeană, Banca Mondială, Ambasada SUA, Programul European de Dezvoltare a Afacerilor, Fundația pentru o Societate Deschisă, Charity Know How Fund, etc. ADES a lucrat îndeaproape cu comunitățile, fonduri de finanțare și parteneri de implementare pentru a executa proiecte de dezvoltare socio-economică. Printre acești parteneri s-au numărat și autorități publice locale, firme, ONG-uri și școli.
Pentru mai multe informații despre ADES puteți vizita: www.facebook.com/ADESCDA/ sau www.adescda.ro/

Centrul pentru Educație și Sprijin pentru Antreprenoriat (CWEP)

Centrul pentru Educație și Sprijin pentru Antreprenoriat (CWEP) este o organizație non-guvernamentală fondată în 2004 de un grup de antreprenori, profesori și activiști sociali din Rzeszów. CWEP cooperează cu firme și instituții de învățământ.
CWEP cooperează cu firme și instituții de învățământ. Misiunea CWEP este de a crește calitatea instruirii educaționale la toate nivelurile și sub toate formele sale, precum și de a promova antreprenoriatul pentru a încuraja integrarea oricărui grup social indiferent de sex, vârstă și origine etnică. Scopul CWEP este de a promova și a implementa cele mai bune soluții care servesc acestui scop. În special, obiectivele sunt îmbunătățirea accesibilității, calității și eficienței educației tuturor oamenilor, promovarea și contribuția la educația adulților, învățarea pe tot parcursul vieții, învățarea electronică și utilizarea noilor tehnologii în educație și antreprenoriat. Asociația lucrează cu numeroși parteneri din Europa pentru a consolida poziția economică a întreprinderilor și oferă o platformă on-line pentru companii.

Web: cwep.eu

Symplexis

Symplexis este o companie non-profit, care urmărește creșterea coeziunii sociale, răspunzând nevoilor moderne ale populațiilor cu risc de excludere socială și promovând drepturile omului. Toate activitățile proiectate și implementate de companie sunt centrate pe utilizator, având ca piatră de temelie un set de valori precum: sustenabilitatea impactului, respectarea unicității și abordare adaptabilă, proiectarea și implementarea orientată către utilizator, orientare bazată pe rezultate și idealuri superioare ale comunității.
Symplexis cooperează cu o echipă diversificată de profesioniști extrem de dedicați, cu un palmares de peste 50 de proiecte finanțate de UE. De asemenea, compania menține o rețea largă de organizații colaboratoare, nu numai în Grecia, dar aproape în toate țările UE.
Web: www.symplexis.eu/

Mindshift Talent Advisor

Mindshift este o firmă start-up de consultanță pentru resurse umane, înființată în 2017 la Lisabona, care pune un accent puternic pe soluții digitale. Mindshift operează în Portugalia în următoarele domenii principale de activitate: # dezvoltarea competențelor: programe mixte de coaching, instruire și mentorat; # centre de evaluare și dezvoltare a competențelor; # managementul carierei și planuri de dezvoltare personală; # atragerea, selecția și implicarea talentelor tinere pentru integrarea în programe de stagii corporative; # pregătirea oamenilor pentru transformarea digitală; # strategii de media socială. Mindshift este dedicată respectării principiilor responsabilității sociale și a Agendei 2030 pentru dezvoltare durabilă, reunind o echipă de personal cu experiență profesională diversă în domenii diferite.

Web: www.mindshift.pt

Valencia INNO HUB

Valencia INNO HUB este o organizație spaniolă non-profit, înființată cu obiectivul de a aduce împreună talentul și tehnologia și de a îmbunătați perspectivele de angajare și antreprenoriatul în rândul comunității valenciene. Prin mentorat și formare, INNO HUB sprijină antreprenorii, firmele noi (start-up) și, de asemenea, persoanele din grupuri dezavantajate care se confruntă cu diverși factori de excludere: tineri și adulți cu dificultăți educaționale, șomeri sau migranți.

Cu această intenție, INNOHUB dezvoltă multe activități care să ajute firmele / persoanele să își atingă obiectivele:

  • Oferind ateliere, instruire, seminarii și creare de rețele, legate de mai multe subiecte de interes, în special despre management, dezvoltare de afaceri, soft skills (abilități intra și interpersonale), antreprenoriat, modele de afaceri, inovație, internaționalizare și finanțare;
  • Prin promovarea cooperării tehnologice și inovatoare;
  • Prin sprijinirea grupurilor dezavantajate și a antreprenorilor aspiranți din medii diferite, stimularea competențelor antreprenoriale;
  • Prin facilitarea accesului la finanțare în cercetare și dezvoltare;
  • Oferind asistență legată de vigilența tehnologică și managementul inovației

Web: www.valenciainnohub.com

CCS Digital Education

CCS Digital Education este o companie de dezvoltare de software care cercetează în mod activ utilizări inovatoare ale tehnologiei de ultimă generație în editarea digitală, educație, formare profesională și diseminarea cunoștințelor. Oferind soluții la cheie, de la conceptualizare și proiectare instructivă până la testare și implementare, CCS Digital Education a dezvoltat aplicații utilizate în mii de săli de clasă din întreaga lume! CCS Digital Education este, în principal, o companie comercială, cu prezență internațională și o listă impresionantă de clienți, în special în sectoarele de editare și instruire profesională corporativă.
Pentru mai multe informații puteți vizita site-ul nostru web: www.ccseducation.com

 

LABC

LLABC este o societate cu răspundere limitată, fondată în februarie 2019, cu sediul în Torino (IT). Scopul LABC este să împărtășească și să se bazeze pe experiența profesioniștilor în materie de bunăstare individuală și comunitară, muncă în grup, educație și formare profesională, reintegrare pe piața muncii și management de proiect.
LABC este o comunitate de învățare, care aderă la și împărtășește următoarele principii:

  • învățare colaborativă: facem schimb de experiențe, resurse și abilități, le îmbunătățim și le împărtășim în vederea optimizării colaborărilor internaționale și intermodale, dezvoltăm și transferăm metodologii și praxis
  • generativitate: stabilim, susținem și ghidăm capacitatea de a crea, genera și produce noi instrumente, modele și praxisuri psihologice, sociale și educaționale, cu scopul de a le răspândi liber în întreaga comunitate
    LABC este activă și are experiență în:

# munca de susținere, bunăstarea individuală și comunitară, printr-o gamă largă de activități, inclusiv sesiuni de lucru în grup, supervizare, instruire, consultanță în management, organizare de evenimente publice, prelegeri și seminarii
# Educație și cercetare prin proiectarea metodologiilor de învățare și implementarea materialelor de instruire și a instrumentelor dedicate îmbunătățirii conștientizării participanților și a destinatarilor pe teme de mare interes în domeniile psihologic, educațional, social și de mediu

Web: www.labcentro.it