Despre

JIMINY este un proiect finanțat de UE prin Programul Erasmus +, Acțiunea cheie 2 (Cooperarea pentru inovare și schimb de bune practici), Parteneriat strategic pentru educația adulților. Acesta va fi implementat de 7 parteneri cu experiență semnificativă în implementarea proiectelor: ADES (România), CWEP (Polonia), SIMPLEXIS (Grecia), Mindshift (Portugalia), Inno Hub (Spania), CCS (Irlanda) și LABC ( Italia).

Obiectivul principal al proiectului este de a îmbunătăți tehnicile de inteligență emoțională, conștientizare digitală și stil de viață antreprenorial în rândul membrilor grupurilor defavorizate (persoane cu calificări reduse, șomeri, adulți cu risc de sărăcie etc.) și educatori pentru adulți din țările partenerilor.

Acest obiectiv va fi atins prin dezvoltarea

  1. Manual de auto-ajutor JIMINY, care va oferi diferite tehnici pentru îmbunătățirea inteligenței emoționale, a conștientizării digitale și a stilului de viață antreprenorial
  2. Trainer Personal JIMINY care va fi un antrenor personal bazat pe inteligență artificială, capabil să acționeze ca o soluție end-to-end (gata de folosit) care asigură și susține întregul proces de învățare și perfecționare. Trainerul Personal JIMINY va putea diagnostica nevoile individuale și va oferi o cale de învățare personalizată ca remediu instant.

Grupurile țintă ale proiectului JIMINY și beneficiarii rezultatelor sale vor fi membri ai grupurilor defavorizate (persoane cu calificări reduse, șomeri, adulți cu risc de sărăcie, etc.) și educatori pentru adulți.
Prin activitățile proiectului, cei șapte parteneri încearcă șă îmbunătățească situația membrilor grupurilor dezavantajate, crescându-le angajabilitatea pe o piață a muncii exigentă și în schimbare rapidă, precum și să creeze instrumente pentru instituțiile care sprijină și au grijă de persoanele adulte defavorizate, cum ar fi: centre de educație pentru adulți, instituții de asistență socială, școli pentru adulți, universități pentru vârsta a treia, asociații care sprijină adulții defavorizați și care luptă cu excluderea socială, departamente de educație locale și regionale și educatori pentru adulți.