Rezultaty

JIMINY Self-Help Handbook

„Edukacja jest podróżą, nie celem” to motto JIMINY dla modułowego podręcznika samopomocy, który został stworzony w ramach pierwzego rezultatu. Podręcznik zapewnia różne techniki poprawy inteligencji emocjonalnej, świadomości cyfrowej i przedsiębiorczego stylu życia.

Podręcznik jest rezultatem szeregu działań prowadzonych od początku projektu JIMINY. W pierwszym etapie w każdym z krajów partnerskich przeprowadzono analizę dostępnych materiałów, a następnie warsztaty konsultacyjne z lokalnymi interesariuszami. Raporty krajowe zostały opracowane przez partnerów w celu zebrania wszystkich informacji z tego pierwszego etapu. Finałowy raport stanowił podsumowanie siedmiu raportów krajowych i był podstawą do opracowania Podręcznika JIMINY. Podręcznik ten uzupełnia Plan szkoleniowy JIMINY dla dorosłych edukatorów.

Podręcznik samopomocy JIMINY może być używany zarówno przez członków grup defaworyzowanych, jak i dorosłych edukatorów.

Kliknij tutaj, aby otworzyć Podręcznik samopomocy JIMINY